Πιστοποιήσεις

  • Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Μαγνησίας από το 1986
  • Είμαστε μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας από το 1992
  • Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο από το 1993
  • Η εταιρία μας κατέχει από τις 31/12/2015 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator) τύπου AEOC.
  • Η εταιρία μας πιστοποιήθηκε με  ISO9001:2008 από το φορέα Bureau Veritas Hellas   SA
  • Είμαστε πιστοποιημένοι κάτοχοι Dun & Bradstreet Number- DUNS Number