Τον Σεπτέμβριο, η EMSA ολοκλήρωσε για πρώτη φορά τη διαδικασία επιθεώρησης σε νηογνώμονα παγκόσμιας εμβέλειας του οποίου τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται την Ευρώπη.

Η διαδικασία διήρκεσε αρκετές ημέρες, με άρτια συνεργασία και από τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία ακόμα χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν μέρος στη διαδικασία επιθεώρησης.

Σύμφωνα με την EMSA, αξιοποιήθηκε όλη η διαθέσιμη ψηφιακή τεχνολογία του νηογνώμονα προς τεχνική υποστήριξη της επιθεώρησης. Καθ’ όλη τη διαδικασία επαληθεύτηκε η σημασία της βέλτιστης διαχείρισης χρόνου και συνολικά της δυνατότητας διεξαγωγής αποτελεσματικών εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων, ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας του Covid-19.

Παρά τους πρακτικούς περιορισμούς, η EMSA αναμένεται να οργανώσει και να υλοποιήσει πλήθος επισκέψεων, και κυρίως επιθεωρήσεων, το επόμενο διάστημα.

Πηγή: naftikachronika.gr